Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

Wat is Mesologie?

Mesologie is een complementaire geneeswijze voor onderzoek en behandeling van chronische lichamelijk en psychische klachten. De reguliere medische kennis wordt gecombineerd met de kennis uit verschillende natuurgeneeskundige geneeswijzen zoals Ayurveda, Orthomoleculaire Geneeskunde, Homeopathie, Traditionele Chinese Geneeskunde (electroacupunctuur)  en Fytotherapie. Tevens is deze geneeswijze gericht op de individuele benadering van de patiënt en op de zelfgenezende kracht van het organisme.

Ieder mens is uniek en heeft een unieke wisselwerking met zijn omgeving. Iedereen reageert anders op invloeden, zoals voeding, het weer, sociale omstandigheden. Ieder mens streeft naar zijn optimale evenwicht hierin. Zolang we gezond zijn bevinden we ons binnen het eigen evenwicht. Alle reacties die we dagelijks hebben zijn dan een normale aanpassing binnen dit evenwicht. Door sommige situaties, gebeurtenissen, voeding kunnen we uit evenwicht raken. Zo kunnen er disfuncties ontstaan.

Iedere patiënt wordt door de mesoloog in zijn geheel onderzocht en de lichamelijke disfuncties worden in kaart gebracht. Vanuit deze disfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage aan het ontstaan van de klachten.

Het woord Mesologie is afgeleid van meso. Dit heeft een dubbele betekenis. Het betekent: midden (evenwicht), maar verwijst ook naar het mesoderm: het bindweefsel. 


De functie van het bindweefsel  
Het lichaam is meer dan een reusachtig geheel van cellen. In dat geheel verdient het bindweefsel bijzondere aandacht, omdat het een belangrijk communicatienetwerk is. In het bindweefsel vinden de meeste contacten plaats tussen het lichaam en de invloeden van de buitenwereld. Het bindweefsel reageert als eerste op een prikkel (stressor) dit kan zich uiten in symptomen als pijn, stijfheid enz. Het aanpassingsmechanisme in het gezonde bindweefsel kan het dynamisch evenwicht weer herstellen. Dit is een natuurlijke reactie, het lichaam is in functie. Soms herstelt het evenwicht zich niet en blijven de symptomen aanwezig. Wij spreken nu over een disfunctie. Bij langdurig disfunctioneren kunnen chronische klachten ontstaan. De Mesoloog onderzoekt welke stressoren in het lichaam het evenwicht verstoren en tot klachten leiden. De Mesoloog richt zich op het zelfherstelende vermogen van het menselijk lichaam om een nieuw evenwicht te vinden of dit te herstellen.

Wat kan Mesologie voor u of uw kind betekenen?
De Mesoloog is opgeleid in:

Patiënten die een Mesoloog bezoeken, lijden vaak aan chronische aandoeningen zoals:

 • Spier- en gewrichtspijn
 • Vermoeidheid
 • Maag- darmstoornissen
 • Nervositeit
 • Hoofdpijn, Migraine
 • Allergieën
 • Overgangsklachten
 • Huidproblemen, eczeem
 • Depressie.
 • Stress

Kinderen die last hebben van hyperactiviteit, leer- en concentratiestoornissen, motorische ontwikkelingsstoornissen, groeipijnen of bovengenoemde klachten kunnen met deze klachten terecht bij een Mesoloog. Maar ook vele andere klachten zijn mesologisch goed te behandelen. Als de Mesoloog dat nodig vindt, zal de patiënt worden doorverwezen. Ook periodes waarin het lichaam uit evenwicht is, zoals bijvoorbeeld bij groei, de puberteit, stress en de overgang, helpt Mesologie om het evenwicht weer te herstellen.

 

De werkwijze van een Mesoloog
De Mesoloog kijkt naar de hele patiënt en probeert hem/haar in zijn bestaan en in zijn/haar omgeving te begrijpen. Om van daaruit het zelfherstelende vermogen op gang te brengen. Heeft u een afspraak gemaakt bij een Mesoloog, dan krijgt u allereerst een vragenlijst thuis gestuurd. Daarin vraagt de Mesoloog onder andere naar uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Dan volgt het mesologisch onderzoek. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • Onderzoek op het lichaam, zoals gewrichten, de huid en de buikorganen.
 • Pols- en tong diagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunst en Ayur veda.
 • Electro Fysiologische Diagnostiek. De Mesoloog meet 80 tot 100 punten, vooral op de handen en voeten.
 • Soms vult de Mesoloog dit onderzoek aan met metingen van mineralen, hormonen, enzymen en andere stoffen.

Daarna volgt de keuze van de middelen. De Mesoloog legt uit waarom zij voor bepaalde middelen kiest. Zij controleert de keuze via de Electro Fysiologische Diagnostiek. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek met u doorgesproken, waarna de Mesoloog een voorstel doet voor een therapieplan. Daarin geeft de Mesoloog aan welke geneesmiddelen zij adviseert (homeopathie, kruiden, orthomoleculaire middelen) en kan zij voedingsadviezen geven. Ook is het mogelijk dat de Mesoloog een bepaalde leefwijze adviseert. Zonodig adviseert zij u contact op te nemen met bijvoorbeeld een reguliere arts, een specialist, een homeopaat of een osteopaat. Na 6 tot 10 weken is er een vervolgconsult.