Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

Traditional Chinese Medicine (TCM)

De TCM, ofwel de Traditional Chinese Medicine, zoals de gangbare internationale term luidt, is de verzamelnaam van de diverse vormen van Chinese geneeskunde. Naast acupunctuur maken de Chinese Kruidenkunde, voeding en dieet evenals de lichaamsoefeningen Tai Qi en Qi Gong deel uit van de TCM.

De TCM vindt haar wortels in het taoïsme. Een filosofie die uitgaat van de samenhang en het evenwicht tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip "energie". Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen. Het is dus in feite dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen en voor eb en vloed, als voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid. Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam, als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen: yin en yang. 

 

Yin en Yang, water en vuur
Dynamiek wordt gekenmerkt door het zoeken naar evenwicht tussen uitersten, tussen plus en min. Yin en yang zijn de twee tegengestelde vormen van energie, die zorg dragen voor een onophoudelijke beweging.

Yin is de koude vorm van energie. Het is synoniem met alles dat naar beneden en naar binnen gaat; met rust, duisternis, vocht, nacht, winter, aarde. Yang echter is de warme vorm van energie. Yang staat voor alles dat stijgt en naar buiten beweegt; het staat voor actie, licht, warmte, dag, zomer, hemel. Zowel in ons lichaam als in de kosmos kan het een niet buiten het ander. Eeuwige zon en droogte zouden de gewassen en de aarde verschroeien. Eeuwig daglicht en onophoudelijke activiteit zouden ons uitputten. Zonder yin zouden koorts of een steenpuist fataal zijn. Zonder yang zouden we verdrinken in ons eigen lichaamsvocht.

Het evenwicht tussen yang en yin bepaalt onze gezondheid en ons welbevinden. Die balans ligt voor iedereen ergens anders; sommige mensen zijn van nature meer yang, anderen meer yin. Een verstoord evenwicht geeft klachten, net zolang tot weer een evenwicht is bereikt. TCM helpt de mens zijn eigen, unieke evenwicht te hervinden.

Binnen ons lichaam stroomt de energie door een netwerk van energiebanen, meridianen genaamd. Dit twaalf paar meridianen, elk verbonden met de dieper gelegen structuren zoals de organen, zorgen voor de balans tussen yin en yang binnen de verschillende organen en de daarmee geassocieerde functies. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten, 365 in getal. Elk punt heeft een eigen invloed op de stroom van energie. Door TCM wordt de energie in beweging gezet. Afhankelijk van de medicatie, kun je energie versterken daar waar te weinig is, of draineren daar waar teveel is.

Na verloop van tijd neemt het lichaam dit herstel van het evenwicht zelf over, waardoor behandelingen niet eindeloos noodzakelijk zijn. In feite zet je met TCM de patiënt op het goede spoor van zijn zelfhelend vermogen.

Niet ten onrechte wordt de TCM een geneeskunst genoemd. Het is een kunst om voor elke persoon die zich tot je wendt, de specifieke verstoring van het evenwicht te ontrafelen en de behandeling volkomen op het individu toe te spitsen. Voorgeschreven behandelingen en recepten bestaan niet.