Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

Organisatie en Registratie

De gediplomeerde Mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie: (NRM). Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De Mesologen zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM). Deze vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek.mesologie

De reglementen worden met regelmaat gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. In december 2001, 2002 en 2005 heeft de Consumentenbond aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10). De Vereniging staat daarmee sindsdien op de eerste plaats. De Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen haar praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Ook ben ik als Mesoloog aangesloten bij de Register Beroepsbeoefenaren Coplementaire Zorg" (RBCZ) en bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

rbcz vbag

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding Mesologie
De mesoloog heeft zijn of haar opleiding gevolgd aan de Academie voor Mesologie te Amsterdam. Mesologie is een HBO+ opleiding.


Contactgegevens Academie voor Mesologie:

Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen Amsterdam   (SAIGA)
Hugo de Grootkade 30-38
1052 LT Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20-6823515

Klachten
Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er
alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het
voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie
eerst met de therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en
kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je
anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan
schriftelijk voor te leggen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw
onvrede of klacht op.

Voel je je niet in staat de kwestie te bespreken met je therapeut, laat de situatie dit
niet toe of kom je er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke
klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw
klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt
gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht
wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht
op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan
contact op met Quasir.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is
afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de
geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en
gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de
geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de
therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
 
Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie
doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer
informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je
hierbij helpen.