Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een holistische vorm van geneeskunde die beoogt het lichaam te helpen zichzelf te genezen. Het werkt zowel voor acute ziekten als voor chronische klachten en het voorkomen van ziekte is vanuit de homeopathische filosofie even belangrijk als de behandeling ervan. De naam homeopathie komt van het Griekse woord homios dat betekent 'gelijk' en pathos, dat 'lijden' betekent. Het woord 'homeopathie' betekent eenvoudigweg het gelijke met het gelijke behandelen. Dit betekent dat een stof die ziektesymptomen in een gezonde persoon veroorzaakt ook toegepast kan worden om gelijksoortige symptomen te genezen als zij uit ziekte voortkomen.
De geringe hoeveelheden van een stof die bij een behandeling toegepast worden heten homeopathische geneesmiddelen. Er zijn meer dan 3000 homeopathische geneesmiddelen, waarnaar meestal wordt verwezen met hun afgekorte naam. Zo wordt Arsenicum album Ars. alb. en Mercurius solubilis Merc. sol.

Achtergrond en geschiedenis
Hippocrates begreep de basisideeën van de homeopathie, en hij had in zijn persoonlijke medicijnkast een selectie aan middelen. De homeopathie die wij kennen is echter gegrondvest door de Duitse dokter en chemicus Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij was teleurgesteld in de medische praktijk van zijn tijd en door de schrikbarende verspreiding van ziekten en gaf de conventionele geneeskunde op, waarna hij als vertaler ging werken.

Door dit werk kwam hij tot zijn ontdekking van de homeopathie. Terwijl hij dr. William Cullens A Treatise on Materia Medica aan het vertalen was, merkte hij dat kinine als een doeltreffende behandeling van malaria genoemd werd vanwege zijn bloedstelpende eigenschappen. Dit verbaasde Hahnemann, want ofschoon hij wist dat kinine tegen malaria hielp, wist hij ook dat bloedstelping daar weinig mee te maken had. Verscheidene dagen lang nam hij kleine doses kinine en noteerde hij zijn reacties daarop. Een voor een ontwikkelde hij de symptomen van malaria, ook al had hij die ziekte niet. Steeds als hij weer een dosis kinine nam, verschenen de symptomen weer, en als hij ze niet nam, verdwenen ze. Hij geloofde dat het kwam omdat kinine de symptomen van malaria kon veroorzaken, dat het zo'n doeltreffende behandeling voor de ziekte was. Vanaf dat moment experimenteerde hij met andere populaire medicijnen, met inbegrip van arsenicum en kwik. Vanuit dit systeem van onderzoek bouwde hij een overzicht op voor elk van de honderden stoffen die hij testte.

Daarna probeerde hij een 'symptomenoverzicht' op te stellen van elke cliënt voordat hij ze iets voorschreef. Hij ontdekte dat hoe meer informatie hij over een cliënt had, des te zorgvuldiger hij een middel kon voorschrijven dat zou werken. 

Het bereiden van de middelen
Hahnemann onderzocht talloze medicinale stoffen op zichzelf en zijn navolgers die ze ook namen, ofschoon ze gezond waren, totdat ze symptomen kregen die leken op die van de ziekte waarvoor ze voorgeschreven werden. Deze experimenten staan bekend als geneesmiddelenproeven. Tot op de dag van vandaag worden homeopathische medicijnen uitgetest op gezonde mensen.

Hahnemann merkte dat patienten die volgens deze methode behandeld werden vaak eerst achteruit gingen, voordat ze beter werden. Om dit probleem te vermijden, begon hij de grootte van de dosis te verkleinen en bemerkte dat verdergaande verdunning, met krachtig schudden bij elk stadium, de doeltreffendheid vergrootte in plaats van die te verkleinen. Dit procédé is bekend als potentiëren. Extracten van het natuurlijke ingrediënt worden opgelost in een mengsel van alcohol en water, waarna dit mengsel twee tot vier weken moet blijven staan. Gedurende deze tijd wordt het af en toe geschud en daarna doorgeroerd. De doorgeroerde oplossing staat bekend als moedertinctuur. De moedertinctuur wordt dan verdund tot de verschillende potenties. De verschillende verdunningen worden dan aan kleine tabletjes, korrels of poeder van melkzuur toegevoegd, die dan in donkergekleurde flessen worden opgeslagen. Hoe hoger het verdunningsgetal, des te sterker is het middel verdund. De hogere verdunningen blijken het sterkst te werken.

Op deze manier bereide medicijnen zijn veilig, niet giftig en betrekkelijk goedkoop, en ze kunnen worden toegepast voor jong en oud, evenals voor huis- en boerderijdieren.

Hoe homeopathie werkt
Homeopaten schrijven geneesmiddelen voor de hele persoon voor, en de praktijk van de homeopathie is nog steeds gebaseerd op de drie door Dr. Hahnemann vastgelegde principes. Dat zijn de regel dat het 'gelijksoortige door het gelijksoortige wordt genezen', het principe van de kleinst mogelijke dosis en het voorschrijven voor de individuele patient, De regel van de gelijksoortigheid stelt dat een stof die ziektesymptomen kan voortbrengen in een gezonde persoon, in een zeer kleine dosis gelijksoortige symptomen kan genezen.

 

Door de minimalisering van de dosis worden de geneeskrachtige eigenschappen versterkt en de bijwerkingen geëlimineerd,
Het voorschrijven voor de 'hele' persoon is waarschijnlijk het belangrijkste deel van de homeopathie. Want het filosofische uitgangspunt achter deze praktijk is dat elke persoon een individu is en als zodanig behandeld moet worden. Een homeopaat bestudeert iemands temperament, persoonlijkheid, emotionele en fysieke reacties, zelfs het voedsel dat hij graag en niet graag eet, voordat hij iets voorschrijft. Homeopaten geloven dat de behandeling werkt volgens een aantal 'Geneesregels', die stellen dat:

·     een middel vanaf boven in het lichaam begint te werken.

·     het van binnen naar buiten werkt en van de grote naar de kleinere organen.

·     de symptomen verdwijnen in de omgekeerde volgorde van hun verschijning.

Homeopaten geloven ook dat iemands gestel is opgebouwd uit geërfde en aangeleerde fysieke, geestelijke en emotionele eigenschappen en dat deze aan een speciaal middel gekoppeld kunnen worden, dat zijn gezondheid zal verbeteren, ongeacht wat zijn kwaal is.

Bovendien kunnen mensen met gelijksoortige eigenschappen en gestellen worden gerangschikt onder een van de constitutietypen, als ze allen specifieke fysieke en emotionele eigenschappen gemeen hebben. Het constitutietype kan veranderen naarmate de lichaamsbouw, de gezondheid en de attitude veranderen. Sommige mensen kunnen een combinatie van constitutietypes zijn. Het is niet precies duidelijk hoe homeopathie werkt. Maar studies hebben aangetoond dat het werkt. Hahnemann geloofde dat de middelen ervoor zorgden dat het lichaam in evenwicht kwam, waardoor het zichzelf kon genezen.