Mesologie: Uw reguliere alternatief

plaatje1 plaatje2 plaatje3 plaatje4 plaatje5 plaatje6 plaatje7 plaatje8 plaatje9 plaatje10 plaatje11 plaatje12 plaatje13 plaatje14 plaatje15 plaatje16 plaatje17

Wat is Ayurveda?

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India en wordt in grote delen van Azië gebruikt. Ayurveda is een holistische en preventieve geneeswijze en heeft ten doel zowel ziekte te voorkomen als te genezen. Holistisch omdat Ayurveda probeert om lichaam, geest, ziel en zintuigen in evenwicht te brengen en te houden. Deze wetenschap stamt uit het verre verleden toen filosofie en geneeskunde nog niet gescheiden waren. Het juiste tijdstip van het ontstaan van de Ayurveda kon niet worden vastgesteld. Wel wordt er van uitgegaan dat vastlegging ervan in geschrift plaatsvond tussen 3.500 en 5.000 jaren geleden. Vandaar de sterke invloed van de filosofische zienswijze in de leer van de Ayurveda

Het woord Ayurveda bestaat uit ayur (afgeleid van ayus) wat leven betekent en veda, kennis of weten. Ayurveda is dus letterlijk de kennis van het leven. Het ayurvedische systeem beïnvloedde vele andere traditionele geneeswijzen over heel de wereld, waaronder de Griekse, Tibetaanse en Chinese. Binnen de ayurveda is alles opgebouwd uit 5 elementen (Mahabhuta's): aarde (Pritvi), water (Jala), vuur (Teja), lucht (Vayu) en ether (Akash). Deze vijf elementen vormen de basis voor de 3 levenskrachten: Vata, Pitta en Kapha. De mens is een eenheid op basis van de drie levenskrachten, die doshas genoemd worden. Elk mens heeft één van deze drie levenskrachten als centraal thema, en dat noemen we de constitutie. Er zijn drie hoofdconstituties: de Vata, Pitta en Kapha constitutie. Deze constitutie is kenbaar in alle fysiologische processen en menselijke gedragingen.

De constituties binnen de ayurvedische geneeskunde
Vata wordt gesymboliseerd door lucht, en is samengesteld uit Akash en Vayu (ether en lucht). Vata staat voor beweging. Mensen met een vataconstitutie zijn vaak erg kouwelijk, licht en smal gebouwd, bewegelijk, snel, subtiel en hebben een heldere geest. Wanneer vata mensen niet goed in hun vel zitten, zijn ze vaak angstig en hebben veel problemen. 
Pitta is de vuurconstitutie en is samengesteld uit Teja en Jala (vuur en water). Dit element staat voor transformatie. Mensen met een Pitta constitutie hebben het vaak warm, hebben vaak een vette huid en zijn ook licht in hun gewicht. Dit type heeft vaak veel commentaar.
Kapha staat voor het aarde-element en is samengesteld uit Jala en Pritvi (water en aarde). Kapha staat voor structuur. Mensen met deze constitutie hebben het vaak koel in temperatuur, hebben veel spieren, hebben vaak een mooie huid, zijn stabiel, moedig, gemoedelijk en hebben weinig zorgen. Deze mensen werken vaak langzaam. Beweging en gezond eten is voor dit type belangrijk, want anders worden deze mensen snel dik.
De meest belangrijke levenskracht bepaalt het uiterlijk en het innerlijk van de mens en wordt ook wel prakriti genoemd. Iedereen wordt met een unieke prakriti geboren, die een blauwdruk voor de persoon vormt.

De constitutie staat centraal in Ayurveda. De constitutie van een persoon geeft inzicht in het wezen van elk individueel mens. Op basis van het herkennen van de constitutie kan vastgesteld worden welke voeding, fytotherapeutica, klimatologische aspecten, activiteiten en dergelijke een persoon in balans kunnen houden of uit balans kunnen brengen. Het bepalen van de constitutie vindt plaats op basis van pols- en tong-, nagel-, huid- en eventueel urinediagnose.